• +Е-управление на документи и електронен архив

  – Ролята на електронните документи и използване електронен документооборот
  – Технологични предимства на електронните документи
  – Организационни предимства
  – Структура на електронния документ и електронния подпис
  – Правила за работа с електронни документи
  – Електронен архив
  – Облачни технолигии
  – Информационна сигурност

 • +Работа с електронна платформа за електронно/дистанционно обучение

  С нарастването на потребността от по-гъвкави възможности за учене, които да се съвместяват с интересите на обучаемите, все по-широко се използват компютърните технологии и иновационните учебни методи.
  Основни теми:
  – Интегриране на уеб базирана платформа към сайт на обучаваща институция
  – Работа с инструментите за електронно обучение
  – Администриране, статистически данни и консултиране

 • +Информационен мениджмънт на обучаваща институция

  Създаването и поддържането на определен информационен ресурс и позиционирането му в интернет среда изискват специфични управленски функции и задачи- иформационен мениджмънт. Курсът е разработен с подкрепата на холандската фирма “ICARES”– една от най значимите фирми за разработване на електронни тестове за ориентиране и избор на професия, специалност и други.