Проект Новите лидери


Пресконференция БТА 9.11.2009


Национална конференция „Ракът е диагноза, а не присъда“


Национална конференция „Информационните технологии за новото образование“

  • Дамян Дамянов представя е-обучение с видеоуроци

  • Представяне използването интернет ресурси и оптична система Интерактивна дъска в класната стая в 199 ОУ

  • Презентация на Е-обучение с медиа ресурси в интернет

  • Видео урок във VBOX7


Курс Управление и отчетност на проекти 7-8.02.2009


Курс Управление и отчетност на проекти 21-22.02.2009


Курс Разработване на проекти по ОП АК


Курс Разработване на проекти


Курс Комуникации с медиите


Курс Организационно изгражданe и развитие


Курс Асертивно поведение и техники за справяне с детската агресия


Курс Разработване на проекти по ОП РЧР-9-10 май 2009